Ubezpieczenie na życie

Zdenerwowałeś się w pracy. Po przyjściu do domu dostałeś zawału i leżysz w szpitalu już trzeci tydzień.

Jeśli masz ubezpieczenie to:

 • ubezpieczyciel, po zdiagnozowaniu choroby wypłaca świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
 • ubezpieczyciel wypłaca dietę dzienną za pobyt w szpitalu
 • jeżeli masz dzieci ubezpieczyciel organizuje dla nich opiekę

Jeśli nie masz ubezpieczenia to:

 • konsekwencje zawału pokrywasz z własnej kieszeni, czyli: koszty leczenia, zakup lekarstw, wizyty lekarza w domu, rehabilitacje – wysokie koszty łączne nawet 10 000 zł i więcej
 • organizujesz opiekę dla swoich dzieci - 15-20 zł za godz.
 • ponosisz częściową stratę zarobków - 20% (zwolnienie lekarskie płatne 80%)

 

 

Infografika ubezpieczenie na życie

 

starsi ludzie patrzą na ulotkę

Twoje dziecko poślizgnęło się w domu na dywaniku. Okazuje się, że „coś" mu się stało.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie to:

 • ubezpieczyciel wysyła lekarza do domu
 • masz zagwarantowany transport medyczny do szpitala i transport medyczny ze szpitala (jeżeli wystąpi taka potrzeba)
 • ubezpieczyciel, w trakcie Twojej nieobecności w domu, pokrywa koszty opieki oraz korepetycji dla dziecka
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty leków
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty rehabilitacji
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty odbudowy stomatologicznej zębów

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia to:

 • szukasz lekarza - płacisz min. 150-200 zł za wizytę lub wieziesz dziecko do czynnej przychodni lub szpitala
 • finansujesz zakup leków i środków opatrunkowych - 50-200 zł
 • pokrywasz koszt korepetycji - 60 zł/godz.
 • zatrudniasz opiekunkę do dziecka 15-20 zł za godz.

 

Giniesz w wypadku samochodowym. Pozostawiasz po sobie kredyt w kwocie 200.000 zł

Jeśli posiadasz ubezpieczenie to:

 • ubezpieczyciel wypłaca Twoim bliskim sumę ubezpieczenia za zgon,
 • ubezpieczyciel wypłaca dodatkowo za zgon w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczyciel wypłaca dodatkowe świadczenie za zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia to:

 • Twoi bliscy dziedziczą dług w wysokości 200 000 zł, który muszą spłacić
 • Twoi bliscy pokrywają koszty pogrzebu, (ZUS zapewnia tylko 4.000 zł) a to nawet 10 000 zł
 • obniża się standard życia Twoich bliskich
 • jeżeli jesteś jedynym żywicielem rodziny, Twoi bliscy zostają bez środków do życia

 

para czyta ulotki

dziadkowie z wnuczkiem

W czasie urlopu złamałaś/eś nogę.

Jeśli masz ubezpieczenie to:

 • ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za złamaną nogę
 • jeżeli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu rehabilitacyjnego (kule 120 zł, wózek inwalidzki
 • możesz otrzymać dodatkowe świadczenia
 • otrzymujesz środki na rehabilitację oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • jeżeli nie ma kto Ci pomóc to ubezpieczyciel organizuje i opłaca wizyty pomocy domowej
 • w skrajnych przypadkach ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty nawet 7 wizyt u psychologa (w tym koszty przejazdu)
 • otrzymujesz jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do pracy

jeśli nie masz ubezpieczenia to:

 • ponosisz koszt lekkiego gipsu ok. 200- 250 zł
 • pokrywasz koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (kule 120 zł, wózek inwalidzki499 zł)
 • pokrywasz koszt wizyty u psychologa 120 zł za godzinę
 • organizujesz sobie powrót do domu, pokrywając koszty z własnej kieszeni - 200-500 zł
 • ponosisz częściową stratę zarobków - 20% dochodów przed wypadkiem (zwolnienie lekarskie płatne 80%)

 

 Twój pies podczas spaceru zerwał się ze smyczy i rzucił się na przechodzącą kobietę. Kobieta przestraszyła się, upadła i złamała prawą rękę. Podczas tego zdarzenia zniszczony został płaszcz poszkodowanej.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie to:

 • ubezpieczyciel pokrywa: koszty zakupu nowego płaszcza poszkodowanej, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla poszkodowanej
 • ubezpieczyciel pokrywa również utratę dochodu poszkodowanej
 • poszkodowana z powództwa cywilnego żąda od Ciebie zwrotu kosztów za:
  • - płaszcz min. 500 zł
  • - leczenie - może dojść nawet do 10 000 zł
  • - sprzęt rehabilitacyjny - min. 120 zł (kule)
  • - rehabilitację min. 50 zł za godzinę
  • - utracone zarobki - przy osobach pracujących na etacie - 20% osiąganych dochodów przed wypadkiem, w przypadku osób prowadzących działalność - koszty dużo wyższe

 

ludzie czytający ulotki