Ubezpieczenia szkolne

ulotka ubezpieczenia szkolnegoUbezpieczenie szkolne to poważny temat.
Warto wiedzieć, że polisa dla młodzieży szkolnej działa całodobowo przez 12 miesięcy w roku, co oznacza, że dziecko jest ubezpieczone również w czasie ferii zimowych i wakacji.
W ramach takiego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dzieci w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • klubach dziecięcych
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • domach dziecka i ogniskach wychowawczych
 • świetlicach i innych placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

 

dziewczynki przytulające się przed autobusem

Przedmiotem ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej są przede wszystkim następstwa nieszczęśliwych wypadków, w których nastąpiło uszkodzenia ciała ,trwały uszczerbek na zdrowiu , a także śmierć .
W zależności od oferty przedmiotem ubezpieczenia w jego podstawowym zakresie bądź też po opłaceniu dodatkowej składki, mogą być również następstwa takich wypadków jak:

 • krwotok śródczaszkowy
 • nowotwór złośliwy
 • udar mózgu
 • zawał serca
 • atak epilepsji
 • omdlenie o nieustalonej przyczynie
 • padaczka
 • sepsa
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie

Większość Ubezpieczycieli oferuje jako „nowość „ ubezpieczenie w zawiązku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu wskutek COVID-19 (korona wirusa).

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową , to rodzice decydują czy ich dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową.

Coraz częściej samodzielnie zawierają oni umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych i rezygnują z ubezpieczenia grupowego.

Polisę można wykupić indywidualnie u agenta ubezpieczeniowego a także przez internet. Ta ostatnia forma zakupu, , daje możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą i przeprowadzenia klienta w przyjazny sposób przez szybki i wygodny proces zakupu.

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczone-dziecko/r/10610

 

dziewczyna stoi na korytarzu w szkole