Ubezpieczenia firm

mężczyzna i kobieta patrzący w ekranW ramach naszych usług zajmujemy się ubezpieczeniami dla firm. Ochrona dotyczy przedsiębiorstwa o wartości majątku do 10 mln. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, budowle, lokale, maszyny i wyposażenie. Umowa polisy może obejmować ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych oraz zewnętrznych nośników danych. Każdą polisę można rozszerzyć o wybrane przez ubezpieczającego klauzule dodatkowe.
Składki należy opłacać jednorazowo wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia. Istnieje możliwość ustalenia innego sposobu płatności np. w ratach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

 

Ubezpieczenie OC

Każda działalność gospodarcza wiąże się z różnymi zagrożeniami. Prowadząc firmę, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody związane z mieniem oraz te wyrządzone osobom trzecim. Oferujemy pakiet ubezpieczeń, który obejmuje ochroną ustawową od odpowiedzialności cywilnej, która wynika z przepisów prawa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za czyny pracowników i podwykonawców w zakresie szkód.

 

Ubezpieczenia dla pracowników firmy

Oferujemy ubezpieczenia dla pracowników firmy. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe w pracy lub poza pracą. Polisę można rozszerzyć o zasiłek dzienny, zwrot kosztów leczenia oraz jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy. Oferta obejmuje również dzienne świadczenie szpitalne oraz zwrot kosztów rehabilitacji OWU.