Ubezpieczenia rolne

rolnik zgłaszający szkodęOferujemy pakiet obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. Zapraszamy do współpracy rolników, którzy chcą ubezpieczyć budynki, mienie ruchome, zwierzęta, pojazdy wolnobieżne i inne. Oferujemy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego. W zależności od wariantu polisa obejmuje ochronę maszyn rolniczych od szkód powstałych w następstwie zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub zderzenia maszyny rolniczej z innym pojazdem.

 

Ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie rolników OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego rolnika, ale i osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym jest również obowiązkowe i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 metrów. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Celem obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa jest przydatna w takich sytuacjach jak np. pożar budynków, uszkodzenie ich w wyniku powodzi, podtopienia i uderzenia pioruna.