Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii

Możemy ubezpieczyć

  • instalację fotowoltaiczną ( moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne ( moc do 300kWt)- zamontowane na dachu budynku , budowli lub znajdujące się na gruncie
  • pompy ciepła ( moc do 300 kWt) –napowietrzne i głębinowe.

Zawarcie ubezpieczenia samodzielnie.
Kiedy przyda się ubezpieczenie?
Grad uszkodził instalację –zapłacimy za zniszczenia i prąd, który nie został wyprodukowany.
Ktoś ukradł część instalacji umiejscowionej zarówno na dachu, jak i na gruncie.
Ktoś uszkodził Twoja instalację np. rzucając w nią kamieniami lub butelkami.
Dzikie zwierzęta, np. kuny, przegryzły kable.
Produkcja energii była niższa niż zakładana ( np. w związku z gorszy nasłonecznieniem)
Przykładowa oferta
Przedmiot : instalacja fotowoltaiczna na dachu domu jednorodzinnego
Moc : 5 kWp
Wartość : 25 000 zł
Ubezpieczenie instalacji od utraty i uszkodzeń w wariancie All Risk SU = 25 000 zł składka 188 zł
Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego SU = 1800 zł składka 39 zł
Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji niż zakładany SU = 1600 zł składka 43 zł

rodzina przy panelu słonecznym

rodzina przy panelu fotowoltanicznym