Sezon ubezpieczeń szkolnych NNW w pełni

 

Sezon ubezpieczeń szkolnych NNW w pełni
Oferujemy ubezpieczenie indywidualne dla dzieci w wieku 0 - 20 r.ż.
Przedstawiamy zalety ubezpieczenia NNW dziecka w Compensie: 

  • ubezpieczenie szkolne obowiązujące przez cały rok, w czasie roku szkolnego i podczas wakacji
  • podstawowy zakres ochrony uwzględniający pogryzienie, ukąszenie, użądlenie w ramach jednorazowego świadczenia (jedno świadczenie w trakcie trwania polisy NNW Szkolne)
  • zwrot kosztów za operację plastyczną dziecka po nieszczęśliwym wypadku
  • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację i za pomoc psychologiczną dla dziecka po nieszczęśliwym wypadku
  • zwrot kosztów poniesionych w wyniku poszukiwania dziecka po jego zaginięciu
    NNW szkolne to ubezpieczenie przedszkolne i ubezpieczenie dla ucznia szkolnego, które można zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem nauki dziecka w przedszkolu. Od razu po narodzinach

ulotka.pdf