Cyber Assistance dla firm

Ubezpieczenie z myślą o Tobie

oferta ubezpieczeniowaKorzyści płynące ze skorzystania z pakietu Cyber Assistance:

  • Zdalna pomoc informatyka
  • Pomoc prawna w przypadku transakcji internetowych
  • Konsultacja z agencją PR odnośnie treści w pojawiających się na temat firmy w internecie